fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bind av autofagosomer
   

Autofagocytos

Bildningen av autofagosomer är komplicerad. Organeller eller cytoplasmatiskt material, som skall degraderas, omsluts av ett lipidmembran. Det bildas en vakuol = autofagosom. Det är oklart varifrån membranmaterialet härstammar. Det endoplasmatiska nätet är ett troligt alternativ. ER och autofagosomer har nämligen samma markermolekyler i sina membraner. 

I det följande skedet fusioneras autofagosomen med en sen endosom eller en lysosom. En s.k. autofagolysosom uppstår. I autofagolysosomen degraderas innehållet av lysosomala hydrolaser. Ofta blir en del av innehållet kvar i form av små elektrontäta rester (residual body). I vissa celler avges dessa restpartiklar utåt genom exocytos. I andra celler blir de kvar i cytoplasma i form av lipofuscinkorn (lipofuscin pigment granules) (lipos = fett + fuscus = brunt). Mängden lipofuscinkorn ökar med åldern. De förekommer främst i muskel-, hjärt-, lever- och nervceller. Lipofuscinkornen syns i vanligt ljusmikroskop som gulbruna korn och kallas ofta ålderspigment.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback