fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Autofagocytos

Med hjälp av autofagocytos regleras de mångcelliga organismernas tillväxt och homeostas. 

Många olika signalsystem reglerar autofagocytosen.

 

Här inverkar bl.a.
1. metabolisk stress (näringsbrist, brist på tillväxtfaktorer eller syrebrist)

2. vissa hormonella eller medicinska faktorer (t.ex. kemoterapi)
3. bakterie-infektioner
4. proteiner med fel tertiär struktur eller upplagring av proteiner
5. skadade cellorganeller.

Autofagocytosen har stor betydelse för cellens normala fysiologiska funktioner. Den behövs både vid utveckligen och vid differentieringen. Med hjälp av autofagocytos kan cellen klara sig ur situationer med näringsbrist genom att frigöra fettsyror, nukleinsyror och aminosyror, som uppkommit vid degradering. Dessa ämnen kan sedan användas på nytt i syntesreaktioner. Med hjälp av autofagocytos avlägsnar cellen molekyler, som är skadliga för dess funktion samt dessutom skadade organeller. Detta har troligen betydelse vid bl.a. åldrandet. Allmänt sett anses autofagocytos hjälpa cellen vid stressituationer. I vissa fall är autofagocytos ett symptom på celldöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofagosytoosin häiriöt liittyvät useisiin patofysiologisiin tiloihin, kuten tiettyihin lihassairauksiin, hermosto- ja maksasairauksiin sekä syöpiin. Tutkimuksella pyritään selvittämään, olisiko terapeuttisten hoitojen kohdentaminen autofagosytoosireittiin mahdollista em. sairauksien kohdalla.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback