not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

EM-bild av autofagosomer

 
Elektronmikroskopisk bild av autofagosomer från leverparenkymceller från mus.
Inne i autofagosomerna syns rester av bl.a. endoplasmatiska membraner och ribosomer.
pilspets = autofagosom

 
 
Accessibility Feedback