fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Na-K-pumppu
   

Aktiv transport

Aktiv transport kräver energi. Ämnen transporteras från en lägre koncentration till en högre. Energin erhålls vanligen genom hydrolys av ATP, varvid en fosfat-bindning bryts och en fosforgrupp lossnar.

Na+/K+-ATPas är ansvarigt för cellernas låga Na+-halt. Bilden visar hur Na+/K+-ATPas pumpar K+joner in i cellen och samtidigt avlägsnar Na+-joner.
Membranenzymet binder 3 Na+-joner och 2 K+-joner. Na+/K+-ATPas aktiveras då en fosfatgrupp förs till ATP. Efter detta binder enzymet 3 Na+-joner samt genomgår en konformationsförändring, vilket innebär att Na+-jonerna hamnar på cellmembranets utsida, där de frigörs. Samtidigt binder samma ATPas 2 K+-joner vid sina specifika bindningsställen. Fosfatgruppen lossnar, vilket återställer Na+/K+-ATPasets ursprungliga form. Nu frigörs K+-jonerna från enzymet på insidan av cellen. Modellen är något förenklad.  

Ouabain inhiberar Na+/K+-ATPas, vilket leder till att cellerna sväller eller t.o.m. spricker. Detta visar betydelsen av Na+/K+-ATPas för cellernas volymreglering.  
 
 
Accessibility Feedback