fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Eukaryota vs. prokaryota celler
klass 3

Eukaryota vs. prokaryota celler

Gemensamma egenskaper

  • Cellmembranen är byggd på samma sätt.
  • Den genetiska informationen ligger i DNA. Den genetiska koden är identisk.
  • Transkriptionen och translationen av den genetiska informationen sker på samma sätt.
  • Många likartade metaboliska rutter. 
  • Den kemiska energin lagras i form av ATP. 
  • De gröna växterna och cyanobakterierna har likartad fotosyntes. 
  • Syntesen av membranproteiner och deras infogning i membranerna sker på samma sätt.

    Proteasomerna är likadana i arkibakterier och eukaryota celler.

 
 
Accessibility Feedback