fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Eukaryota vs. prokaryota celler
klass 2

Eukaryota vs. prokaryota celler

 

 

 

 

Prokaryota

 

 

 

 

Eukaryota

Cellmembranens sammansättning
 

 

 

 

 

Dubbelt lipidskikt; vissa arkibakterier har ett enkelt membran, ofta med hopanoider. 

Dubbelt lipidskikt med steroler.

 

 

 

 

Membranbundna organeller

 

 

Saknas totalt med undantag av de fotosyntetisernade membranerna i cyanobakterierna.

Många

Ribosomer

 

 

 

 

70 S

 

 

 

 

80 S
(Mitokondriernas och kloroplasternas ribosomer = 70 S) 

Respirationskedja

 

 

 

 

Som en del av cellmembranet

I mitokondrierna. 
Hos vissa anaeroba arter i hydrogenosomerna.

 

 

Fotosyntetiska pigment

 

 

På de inre membranerna eller i klorosomer

I kloroplasterna 

 

 

 

 

Cellvägg
 

 

 

 

 

Förekommer i de flesta arter.
I bakterier består cellväggen av peptidoglykaner, i arkibakterier av pseudopeptidoglykaner, andra polysakarider, glukoproteiner eller proteiner.

Förekommer i växter, alger och svampar.
Består vanligen av polysackarider.
Saknas i djur och de flesta protozoer.

 

 

Inre stödskelett
 

 

 

 

 

Primitivt stödskelett, som består av komponenter som är homologa med eukaryoternas stödskelett.

Komplicerat stödskelett, som består av mikrotubuler, intermediära filament och aktin.

Rörelseförmåga
 

 

 

 

 

Rör sig aktivt med hjälp av cilier och flageller. Gasfyllda vesikler hjälper till vid rörelser.

 

 

 

 

Cilier och flageller som består av mikrotubuler. Pseudopoder och lamellipoder.

 
 
Accessibility Feedback