not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Lichen planus, översikt / Lichen planus, 200x, B
bild

Lichen planus, översikt
   
Lichen planus, 100x
   
Lichen planus, 200x, A
   
Lichen planus, 200x, B
   
Iho
   

Lichen planus

I övre delarna av epidermis förekommer en del hypergranulotiska celler. I de basala delarna av epidermis finns celler, som är tydligt degenererad (vita pilspetsar).
200x, H&E.