fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Hud polku Melanom, översikt
bild

sivusto123
Melanom, översikt
   
sivusto123
Melanom, 40x
   
sivusto123
Melanom, 100x
   
sivusto123
Melanom, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Melanom, melanooma

Snitt av hud med ett melanom som höjer sig över ytan (*). På ytan ses hyperkeratos (pilar).
I dermis förekommer rikligt med atypiska tumörcellöar. I dermis har dessutom  mononukleocyterna ökat något.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback