fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Hud polku Basalcellskarcinom, översikt
bild

sivusto123
Basalcellskarcinom, översikt
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 100x
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Basalcellskarcinom, basaliom

Snitt av hud med ett fibrintäckt sår (*). Under detta sår finns tumorala öar bestående av basaliomceller (pilspetsar). Dessa cellöar står i kontakt med basalcellagret i epidermis.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback