not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Lichen planus, översikt / Lichen planus, 200x, A
bild

Lichen planus, översikt
   
Lichen planus, 100x
   
Lichen planus, 200x, A
   
Lichen planus, 200x, B
   
Iho
   

Lichen planus

I övre delen av dermis ligger ett bältlikt lager av inflammatoriska celler, främst lymfocyter. Här och där tränger sig de inflammatoriska cellerna in i de basala delarna av epidermis. I de basala delarna av epidermis förekommer enstaka eosinofila, runda kroppar, dvs. apoptotiska celler, som kallas Civattes kropp (ring). Civattes poikiloderma (efter den franske hudläkaren Achille Civatte, 1877-1956) atrofisk hud på solexponerade områden hos medelålders kvinnor med rödbruna fläckar.
200x, H&E.