not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Lichen planus, översikt / Lichen planus, 100x
bild

Lichen planus, översikt
   
Lichen planus, 100x
   
Lichen planus, 200x, A
   
Lichen planus, 200x, B
   
Iho
   

Lichen planus

På ytan finns områden med hyperkeratos (pil). I övre delen av epidermis finns dessutom lite hypergranulos (pilspestar). Cellerna i epidermis basala skikt är klart degenererade (vita pilspetsar). I övre delen av dermis ser man ett bältlikt område med infiltrat, som består främst av  lymfocyter (*). Här och där tränger sig de inflammatoriska cellerna in i nedre delen av epidermis.
100x, H&E.