en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Lichen planus, översikt
bild

Lichen planus, översikt
   
Lichen planus, 100x
   
Lichen planus, 200x, A
   
Lichen planus, 200x, B
   
Iho
   

Lichen planus, punajäkälä, lichen planus

Snitt av hud. På ytan ses områden med hyperkeratos (pilspetsar). Cellerna i epidermis basala skikt är klart degenererade. I övre delen av dermis finns ett infiltrat av inflammatoriska celler (*), som främst består av lymfocyter.
H&E.