not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Nefrokalcinos, översikt
   
Nefrokalcinos, 40x
   
Nefrokalcinos, 200x
   
Munuainen
   

Nefrokalcinos

Snitt från njure. I njurtubulernas epitel och deras lumen syns mörkblå färgning. Det är fråga om kalcium som färgats med hematoxylin. Förkalkningen täcker ofta hela njurtubulen, så att inga epitelceller syns. Ospecifik inflammatorisk vävnad syns i interstitium (mellan njurtubulerna). Ställvis förekommer hyalin ärrbildning i glomerulus.
40x, H&E.