fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Nefrokalcinos, översikt
   
sivusto123
Nefrokalcinos, 40x
   
sivusto123
Nefrokalcinos, 200x
   
sivusto123
Munuainen
   

Nefrokalcinos, nefrokalsinoosi, nephrocalcinosis

Snitt från njure. I njurtubulernas epitel och deras lumen syns mörkblå färgning (pilspetsar). Det är fråga om kalcium som färgats med hematoxylin. Bilden visar förkalkning i en metastas.
H&E. 
 
Accessibility Feedback