fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Dystrofisk förkalkning
   
sivusto123
Dystrofisk förkalkning, 40x
   
sivusto123
Munasarja
   

Dystrofisk förkalkning, dystrofinen kalsifikaatio, dystrofic calcification

Bilden visar en översikt från äggstockar eller ovarier. Pilspetsarna visar mörkblå färgning i artärernas väggar. Det är fråga om kalkanlagring. Efter menopausen konstateras ofta denna typ av dystrofisk förkalkning.
H&E. 

 
 
Accessibility Feedback