not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Nefrokalcinos, översikt
   
Nefrokalcinos, 40x
   
Nefrokalcinos, 200x
   
Munuainen
   

Nefrokalcinos

Större förstoring av snitt från njure. I njurtubulernas epitel och deras lumen syns mycket mörkblå, nästan svart färgning. Det är fråga om kalcium som färgats med hematoxylin. Förkalkningen täcker ofta hela njurtubulen, så att inga epitelceller syns. Ospecifik inflammatorisk vävnad syns i interstitium (mellan njurtubulerna).
200x, H&E.