not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Mediaförkalkning, översikt
   
Mediaförkalkning, 40x
   
Valtimo
   
Kohtu
   

Mediaförkalkning

Snitt från livmoderväggen. Artärerna i myometrium har drabbats av mediaförkalkning, vilket syns tydligt enär de färgas starkt med hematoxylin (pilar). I övre kanten ser man endometrium (*).
H&E