not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mediaförkalkning, översikt
   
sivusto123
Mediaförkalkning, 40x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Kohtu
   

Mediaförkalkning

Snitt från myometrium i livmoderväggen. Man ser förkalkning i artärernas media. Kalkanlagringarna färgas starkt med hematoxylin (pilar).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback