not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Mediaförkalkning, översikt
   
Mediaförkalkning, 40x
   
Valtimo
   
Kohtu
   

Mediaförkalkning

Snitt från myometrium i livmoderväggen. Man ser förkalkning i artärernas media. Kalkanlagringarna färgas starkt med hematoxylin (pilar).
40x, H&E.