not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Cellen sväller, översikt
   
sivusto123
Cellen sväller, 40x
   
sivusto123
Cellen sväller, 100x
   
sivusto123
Cellen sväller, 200x
   
sivusto123
Munuainen
   

Cellen sväller

Snitt från njurbark. Epitelcellerna i njurtuberna är ljusa, vilket betyder att de innehåller mycket vatten dvs. de är svullna.
40 x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback