not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Cellen sväller, översikt
   
sivusto123
Cellen sväller, 40x
   
sivusto123
Cellen sväller, 100x
   
sivusto123
Cellen sväller, 200x
   
sivusto123
Munuainen
   

Cellen sväller

Snitt av njure. Med större förstoring ser man att epitelcellerna i njurbarkens njurtubuler har svällt upp. Det är fråga om långt framskriden hydropisk degeneration eller vakuolär degeneration. Vid autolys, då cellerna upplöses med hjälp av sina egna enzymer, förekommer samma typ av förändringar som vid hydropisk degeneration. Bark = kuori, märg = ydin.
Färgning med hematoxylin & eosin. Förkortas härefter H&E. 

 
 
Accessibility Feedback