not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Cellen sväller, översikt
   
Cellen sväller, 40x
   
Cellen sväller, 100x
   
Cellen sväller, 200x
   
Munuainen
   

Cellen sväller

Snitt från njure. Epitelcellerna i njurtubulerna är mycket ljusa, vilket betyder att de svällt upp. Kärnorna är små och ganska starkt färgade (pil). Cellerna är fulla med vakuoler och detta stadium kallas vakuolär eller hydropisk degeneration. Samma typ av förändringar ses också vid autolys. Runt njurtuberna ser man blodfyllda kapillärer.
200x, H&E.