not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Cellulära skador / Hyalinisering / Hyalinisering, översikt
bild

Hyalinisering, översikt
   
Hyalinisering, 40x
   
Hyalinisering, 200x
   
Valtimo
   
Munuainen
   

Hyalinisering

Översikt av njure. Med större förstoring ser man hyalinisering i arteriolväggarna och njurkropparna.
H&E.