not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyalinisering, översikt
   
Hyalinisering, 40x
   
Hyalinisering, 200x
   
Valtimo
   
Munuainen
   

Hyalinisering

Snitt från njure. Pilen visar en arteriol i vars vägg de glatta muskelcellerna och bindvävscellerna ersatts av hyalint, ickecellulärt material. Väggen har härmed blivit mycket tjockare än normalt. Pilspetsen visar en glomerulus som fyllts av hyalint material.
200x, H&E.