not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hyalinisering, översikt
   
sivusto123
Hyalinisering, 40x
   
sivusto123
Hyalinisering, 200x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Munuainen
   

Hyalinisering

Snitt från njure. Pilen visar en arteriol i vars vägg de glatta muskelcellerna och bindvävscellerna ersatts av hyalint, ickecellulärt material. Väggen har härmed blivit mycket tjockare än normalt. Pilspetsen visar en glomerulus som fyllts av hyalint material.
200x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback