not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hyalinisering, översikt
   
sivusto123
Hyalinisering, 40x
   
sivusto123
Hyalinisering, 200x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Munuainen
   

Hyalinisering

Översikt av njure. Med större förstoring ser man hyalinisering i arteriolväggarna och njurkropparna.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback