not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyalinisering, översikt
   
Hyalinisering, 40x
   
Hyalinisering, 200x
   
Valtimo
   
Munuainen
   

Hyalinisering

Snitt av njure. Pilen visar ett område där de glatta musklerna och bindväven i arteriolernas väggar har ersatts av hyalint, ickecellulärt material. Ställvis har också glomerulus hyaliniserats (pilspets). Vidare ser man inflammatorisk vävnad mellan cellerna.
40x, H&E.