not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hyalinisering, översikt
   
sivusto123
Hyalinisering, 40x
   
sivusto123
Hyalinisering, 200x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Munuainen
   

Hyalinisering

Snitt av njure. Pilen visar ett område där de glatta musklerna och bindväven i arteriolernas väggar har ersatts av hyalint, ickecellulärt material. Ställvis har också glomerulus hyaliniserats (pilspets). Vidare ser man inflammatorisk vävnad mellan cellerna.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback