not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Ulcerös kolit, översikt
   
Ulcerös kolit, 40x
   
Ulcerös kolit, 100x
   
Ulcerös kolit, 200x, A
   
Ulcerös kolit, 200x, B
   
Paksusuoli
   

Ulcerös kolit

Snitt från tjocktarmen. I slemhinnan (mukosan) syns blödningar (*) och pilarna visar på sår i ytepitelet. I lamina propria förekommer rikligt med inflammatorisk vävnad.
H&E.