fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Ulcerös kolit, översikt
   
sivusto123
Ulcerös kolit, 40x
   
sivusto123
Ulcerös kolit, 100x
   
sivusto123
Ulcerös kolit, 200x, A
   
sivusto123
Ulcerös kolit, 200x, B
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Ulcerös kolit, haavainen paksusuolentulehdus = koliitti, colitis

Ulcerös kolit drabbar vanligen människor i 20-40 års åldern. Ulcerös kolit börjar nästan alltid i ändtarmen och den kan vara begränsad till ändtarmsinflammation (proktit). Ibland sprider sig emellertid inflammationen framåt. Slemhinnan är i allmänhet inflammerad i sin helhet. På vänstra sidan kan inflammationen sträcka sig ända upp till flexura lienalis (f. coli sinistra).
Ibland omfattar inflammationen nästan hela eller hela tarmen. Man talar om subtotal kolit eller total kolit. Ulcerös kolit diagnostiseras framför allt med hjälp av endoskopi. Med hjälp av ett koloskop kan man upptäcka lindrig, medelsvår eller svår kolit samt kronisk kolit med lugnare faser. Ifall sjukdomen pågått länge verkar slemhinnan atrofisk och tarmväggen är styv och hård. Dessutom förekommer pseudopolyper och ibland även neoplastiska förändringar (dysplasier).
I samband med långvarig ulcerös kolit är cancerrisken förhöjd.

Histologiskt kan man konstatera följande typiska men icke specifika förändringar:
1. stora mängder inflammatoriska celler i slemhinnans lamina propria
2. ansamlingar av neutrofila granulocyter i kryptornas lumen, vilket leder till typiska krypta-absesser
3. inflammationen är emellertid begränsad till slemhinnan
4. vid svår ulcerös kolit förstörs ytepitelet och en del av körtlarna
5. vid långvarig ulcerös kolit ökar risken för cancer. Dysplastiska förändringar ses. 

 
 
Accessibility Feedback