not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Ulcerös kolit, översikt
   
Ulcerös kolit, 40x
   
Ulcerös kolit, 100x
   
Ulcerös kolit, 200x, A
   
Ulcerös kolit, 200x, B
   
Paksusuoli
   

Ulcerös kolit

Pilen visar ett ställe där granulocyter tränger sig in i epitelet.
200x, H&E.