not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Ulcerös kolit, översikt
   
Ulcerös kolit, 40x
   
Ulcerös kolit, 100x
   
Ulcerös kolit, 200x, A
   
Ulcerös kolit, 200x, B
   
Paksusuoli
   

Ulcerös kolit

Snitt från tjocktarm. I mukosan ses blödningar och ytepitelet är delvis sårigt.
Kryptorna är deformerade på grund av inflammationen.
I lamina propria förekommer rikligt med inflammatoriska celler.
100x, H&E.