not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Ulcerös kolit, översikt
   
Ulcerös kolit, 40x
   
Ulcerös kolit, 100x
   
Ulcerös kolit, 200x, A
   
Ulcerös kolit, 200x, B
   
Paksusuoli
   

Ulcerös kolit

Snitt från tjocktarmen. I mukosan ser man blödningar och ytepitelet är delvis sårigt. Kryptorna är deformerade på grund av inflammationen. I lamina propria finns rikligt med inflammatoriska celler.
40x, H&E.