not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Follikulärt lymfom
   
Follikulärt lymfom, 40x
   
Follikulärt lymfom, 400x
   
Imusolmuke
   

Follikulärt lymfom

Centrocyten är den dominerande celltypen. Centrocyterna har liten och veckad kärna (pilar).
En del centroblaster förekommer också. Centroblasternas kärna (pilspets) är större än centrocyternas. Kärnorna innehåller många excentriska nukleoler. Här och där ser man enstaka immunoblaster. En del mitoser förekommer.
400x, H&E.