not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Dysplasi i livmoderhalsen, översikt
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 100x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, A
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, B
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 400x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Dysplasi i livmoderhals

Livmoderhals.
Cellernas inbördes ordning är störd. Kärnornas storlek och form varierar kraftigt i hela epitelet. Antalet mitoser har ökat. I normala fall förekommer mitoser endast i skivepitels basala skikt. Vid dysplasi finner man mitoser överallt (pilspets). Cellerna i epitelets översta skikt har förlorat sin polaritet. Deras kärnor är runda. I ytskiktet av ett normalt skivepitel är kärnorna  platta och orienterade parallellt med ytan. 
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback