not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Dysplasi i livmoderhalsen, översikt
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 100x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, A
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, B
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 400x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Dysplasi i livmoderhals

Livmoderhals.
Epitelcellerna är starkt färgade nästan ända ut till ytan. Cellernas inbördes ordning är störd.
Kärnornas storlek och form varierar i hela epitelet. Antalet mitoser har ökat. I normala fall förekommer mitoser endast i skivepitelets basala lager. Vid dysplasi förekommer mitoser även högre upp i epitelet.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback