not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Diffust storcelligt B-cells lymfom
   
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 40x
   
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 400x
   
Imusolmuke
   

Diffust storcelligt B-cells lymfom

Lymfknutan är full av ganska stora celler. De stora runda kärnorna innehåller en stor central nukleol (pilar). I detta fall likar de immunoblaster. Mitostiska figurer förekommer rikligt.
400x, H&E.