not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Diffust storcelligt B-cells lymfom
   
sivusto123
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 40x
   
sivusto123
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 400x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Diffust storcelligt B-cells lymfom

Största delen av lymfknutan är fylld av tumörvävnad. Hela strukturen är oregelbunden.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback