not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Diffus magcancer, översikt, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, översikt AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 200x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 400x, AB-PAS
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, översikt
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Diffus magcancer

Pilspetsen visar på normal magslemhinna. I mitten (*) finns ett sårområde med stora cancerceller och granulationsvävnad. De atypiska cancercellerna bildar ofta strängar, som också syns i muskelskiktet (#).
AB-PAS färgning.

 
 
Accessibility Feedback