fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Magcancer, mahasyöpä, stomach neoplasm

Magcancer drabbar vanligen patienter från en ålder av 50 år och uppåt men kan också förekomma i yngre åldersklasser. Numera anses infektion med Helicobacter pylori och den därpåföljande magkatarren (gastriten) vara en av de viktigaste orsakerna till utveckling av magcancer. En del av magcancerfallen beror sannolikt på olämplig diet. Salt, rökt mat och för lite färska grönsaker anses öka risken för magcancer. Magcancer förekommer oftare i lägre socialgrupper och är också vanlig i utvecklingsländerna.
Atrofisk gastrit, perniciös anemi, magstump (gastric stump) efter operation, magsår och polyper i magen anses kunna ge upphov till magcancer. Dysplasier och adenom i magslemhinnan föregår ofta magcancer.

Magcancer kan histologiskt  indelas på många olika sätt. Vanligtvis följer man WHO:s och Lauréns indelningssätt.

 WHO 

 Laurén

Adenocarcinoma  

Intestinal

Papillary  

Diffuse

Tubular  

Unclassified

Mucinous

 

Signet-Ring Cell

 

Others

 


Lauréns klassifisering är att föredra. Den är enkel och lätt att upprepa.

 
 
Accessibility Feedback