not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Diffus magcancer, översikt, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, översikt AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 200x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 400x, AB-PAS
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, översikt
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Diffus magcancer

Snitt från magsäckens vägg. Oskadad magslemhinna syns bara i övre högra kanten (pilspets). Stjärnan (*) visar på ett sår. I sårets botten förekommer stora cancerceller och granulationsvävnad. Färgning med AB-PAS ger en bättre bild av cancercellerna. Då kommer nämligen slemmet fram.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback