not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Diffus magcancer, översikt, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, översikt AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 200x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 400x, AB-PAS
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, översikt
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Diffus magcancer

I botten på detta sårområde och också på djupare nivåer (dubbelpilar) syns spridda, cancerceller med mycket cytoplasma. Dessutom förekommer granulationsvävnad.
40x, H&E


 
 
Accessibility Feedback