not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Dystrofisk förkalkning
   
Dystrofisk förkalkning, 40x
   
Munasarja
   

Dystrofisk förkalkning

Bilden visar en större förstoring från ovarierna med mörkblå-svart färgning i artärernas väggar. Det är fråga om kalkanlagringar.
40x, H&E.