not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Dystrofisk förkalkning
   
sivusto123
Dystrofisk förkalkning, 40x
   
sivusto123
Munasarja
   

Dystrofisk förkalkning

Bilden visar en större förstoring från ovarierna med mörkblå-svart färgning i artärernas väggar. Det är fråga om kalkanlagringar.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback