not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenokarcinom i njure, översikt
   
Adenokarcinom i njure, 40x
   
Adenokarcinom i njure, 100x
   
Adenokarcinom i njure, 200x
   
Munuainen
   

Adenokarcinom

Snitt från njure med cancerceller med ljust cytoplasma (*). Pilarna visar på nekrotiska områden.
I den omgivande njurvävnaden (#) finns måttliga mängder kronisk inflammatorisk vävnad.
H&E.