not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenokarcinom i njure, översikt
   
Adenokarcinom i njure, 40x
   
Adenokarcinom i njure, 100x
   
Adenokarcinom i njure, 200x
   
Munuainen
   

Adenokarcinom i njure

Cancercellerna har ljust cytoplasma. De är något kantiga till formen och jämnstora (*).
Mitosaktiviteten är låg.
200x, H&E.