not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenokarcinom i njure, översikt
   
Adenokarcinom i njure, 40x
   
Adenokarcinom i njure, 100x
   
Adenokarcinom i njure, 200x
   
Munuainen
   

Adenokarcinom i njure

Pilspetsarna visar tumörens tydliga konturer i njuren. Cancercellerna har mycket ljust cytoplasma (*). I den omgivande njurvävnaden förekommer ställvis måttliga mängder med kronisk inflammatorisk vävnad (#). 
40x, H&E.