fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Adenokarcinom i njure, översikt
   
sivusto123
Adenokarcinom i njure, 40x
   
sivusto123
Adenokarcinom i njure, 100x
   
sivusto123
Adenokarcinom i njure, 200x
   
sivusto123
Munuainen
   

Adenokarcinom i njure

Adenokarcinom är den vanligaste typen av elakartade njurtumörer. Adenokarcinom i njure kallas även njurcellskarcinom eller hypernefrom. Män drabbas dubbelt så ofta av njurcancer jämfört med kvinnor.
 Symtom på njurcancer är:
1. blod i urin
2. ont i sidan
3. anemi
4. feber
5. viktminskning

Tumören utgår från njurbarken. Makroskopiskt kan man konstatera en ganska välavgränsad gulaktig tumör. Tumören kan omges av en pseudokapsel. I tumören förekommer blödningar, nekros, förkalkning och cystor.


 

 
 
Accessibility Feedback