not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenokarcinom i njure, översikt
   
Adenokarcinom i njure, 40x
   
Adenokarcinom i njure, 100x
   
Adenokarcinom i njure, 200x
   
Munuainen
   

Adenokarcinom i njure

Cancercellerna har mycket ljust cytoplasma. Cellerna är något kantiga och de är jämnstora (*). Mitosaktiviteten är låg.
100x, H&E.