fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
MHC-proteiinit
   
sivusto123
T-solureseptorit
   

T-solut

T-soluvälitteiset immuunipuolustusreaktiot ovat vasta-ainevälitteisten immuunipuolustusreaktioiden tavoin spesifisiä tietylle antigeenille. T-solut hoitavat elimistön immuunipuolustusta joko sekundaarisessa imukudoksessa tai infektiopaikalla. Niiden toiminta poikkeaa perusperiaatteeltaan B-solujen toiminnasta siten, että B-solujen erittämät vasta-aineet leviävät verenkierron mukana ja toimivat siten laajasti elimistössä, kun taas T-solujen toiminta on paikallista ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain läheisiin soluihin. T-soluja on kolme toiminnallisesti erilaista pääluokkaa: sytotoksiset-, auttaja- ja regulatoriset T-solut.

T-solujen aktivaatio, proliferaatio ja erilaistuminen efektorisoluiksi imukudoksessa tapahtuu antigeeniä esittelevän solun toimesta (antigen presenting cell, APC), joka ilmentää MHC-proteiineihin (major histocompatibility complex) liittyneitä antigeenisiä proteiinifragmentteja, muita stimulatorisia proteiineja sekä erilaisia solu-solu adheesioproteiineja pinnallaan. Yleisimmin antigeeniä esittelevänä soluna toimii dendriittisolu, jota tarvitaan naiivien T-solujen aktivaatiossa. Kaikki T-solut ilmentävät pinnallaan vasta-aineiden kaltaisia T-solureseptoreita (TCRs, T cell receptors), joiden avulla ne tunnistavat MHC-proteiineihin liittyneet vieraat proteiinifragmentit.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste