fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

T-solureseptorit

Kaikki T-solut ilmentävät pinnallaan B-solujen vasta-aineiden kaltaisia T-solureseptoreita (T-cell receptors, TCRs), joita koodaavat geenit ovat muodostuneet useista geenisegmenteistä T-solujen kehityksen aikana kateenkorvassa. T-solureseptorit ovat heterodimeerisiä glykoproteiineja, jotka sitovat spesifisesti tiettyä antigeeniä, jota ilmennetään antigeeniä esittelevän solun tai kohdesolun pinnalla MHC-proteiineihin liittyneinä.

Reseptorit rakentuvat kahdesta rikkisilloin toisiinsa kiinnittyneestä polypeptidiketjusta (yleisimmin α- ja β-ketjusta, noin 5-10 %:ssa T-solupopulaatiota γ- ja δ-ketjuista), joissa molemmissa on vaihtelevat ja vakioiset immunoglobuliinin kaltaiset domeenit. Vaihteleva osa on erilainen yksilön eri T-soluissa, minkä vuoksi koko T-solupopulaatio kykenee sitomaan lukemattoman määrän erilaisia antigeenejä. Kuten B-solujen pinnalla ilmennettävät antigeenireseptorit, myös T-solujen TC-reseptorit ovat liittyneinä lukuisiin solun sisäisiin proteiineihin, jotka välittävät signaaleja antigeenin aktivoimalta reseptorilta solun sisälle.

 

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste