fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Perna, yleiskuva
   
sivusto123
Perna, kuva 1
   
sivusto123
Perna, kuva 2
   
sivusto123
Perna, kuva 3
   
sivusto123
Perna, kuva 4
   

Perna

Perna on pääasiassa imukudoksesta muodostunut pitkänomainen elin, joka sijaitsee selkärankaisten vatsaontelon etuosassa. Se on suurin lymfaattinen elin, joka tuottaa lymfosyyttejä (sikiöaikana myös punasoluja) ja toimii punasoluvarastona. Lisäksi se suodattaa verta poistaen vanhoja verisoluja ja vieraita antigeeneja. Pernaa ympäröi sidekudoskapseli (engl. capsule), josta sidekudosjuosteet (engl. trabeculae) ulottuvat parenkyymiin. Pernavaltimo ja -laskimo kulkevat sidekudosjuosteiden sisällä. Verisuonet, hermot ja imusuonet kulkevat pernaan sen mediaalipinnalla olevan syvennyksen (hilumin) kautta.

 

Pernan ydin voidaan jakaa toiminnallisesti ja morfologisesti kahteen alueeseen: valkoiseen ja punaiseen ytimeen. Valkoinen ydin muodostuu imukudoksesta, pääasiassa lymfosyyteistä. Se voidaan jakaa rakenteellisesti neljään osaan: pernavaltimosta haarautuvaan keskusvaltimoon, sitä ympäröivään T solujen muodostamaan alueeseen (engl. PALS, periarteriolar lymphoid sheath), itukeskukseen ja koronaan.

 

Pernan punainen ydin ympäröi valkoista ydintä. Sen tehtävänä on suodattaa verestä ikääntyneet tai vahingoittuneet punasolut, verihiutaleet sekä mikro-organismit. Lisäksi se toimii punasolujen varastona. Rakenteellisesti punainen ydin muodostuu sinusoideista, joita reunustavat pitkittäin järjestäytyneet, muodoltaan pitkänomaiset endoteelisolut. Endoteelisolut ovat kontaktissa toisiinsa vain paikoitellen, joten verisolut pystyvät kulkemaan sinusoideista intersellulaaritilaan ja takaisin. Sinusoideja erottavat toisistaan sidekudosjuosteet (cords of Billroth), joiden solutyyppejä ovat mm. makrofagit ja plasmasolut. Makrofagien muodostamat ulokkeet tunkeutuvat endoteelisolujen väleihin, jolloin sinusoideissa virtaavan veren suodatus tehostuu. Retikulaarisäikeet sekä tyvikalvojuosteet muodostavat sinusoideja tukevan verkkomaisen rakenteen.

 
 
Saavutettavuusseloste