fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Sapen tuottaminen

Sapen tuottaminen on yksi maksan tärkeimmistä tehtävistä. Maksasolun neljän sivun ympäri kiertää sappikanalikulus, johon solu erittää sappea. Sappikanalikuluksen rajoina ovat maksasolujen väliset tiiviit liitokset. Soluista työntyy sappikanavaan mikrovilluksia, jotka lisäävät sapenerityksen pinta-alaa. Heringin kanavat (sappihiussuonet) kuljettavat sappea portaalitilaa kohti, toisin sanoen sappi kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin veri sinusoideissa.

Portaalitilaan tullessaan sappihiussuonet yhdistyvät sappitiehyeen, jolla on sinusoidista poiketen yhtenäinen ja aukoton endoteelisolukko ja tyvikalvo. Tiehyet tulevat maksasta ulos oikeana ja vasempana maksatiehyenä, jotka yhdistyvät yhteiseksi maksatiehyeksi. Sappirakon tiehyt kuljettaa sapen sappirakkoon.

 
 
Saavutettavuusseloste